Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі – акционерлік қоғамды басқаратын орган. 2007 жылы акционерлердің жалпы жиналысында оның мүшелерін сайлау арқылы құрылды (жалғыз акционердің шешімімен).

Директорлар кеңесі акционерлер (жалғыз акционер) мүддесі жолында шешімдер қабылдайды.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігі 2003 жылдың 13 мамырындағы №415-II Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 59 бабында, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде және акционерлік қоғамның Жарғысында көрсетілген.

«Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері