“Жетісу” әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы “Өңірлік даму институты” акционерлік қоғамы (бұдан әрі-қоғам) (орналасқан жері: Талдықорған қаласы, Абылайхан көшесі, 113) Алматы облысының Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау мақсатында, ішкі қағидалар негізінде “Алматы облысының Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер базасында тамшылатып және жаңбырлатып суару жүйелерін құру”жобасын іске асырудың басталғаны туралы хабарлайды.

Заңды тұлғалар ұсынатын құжаттар тізбесі

1.Өтініштің мәні қысқаша жазылған хат Түпнұсқа

2.Нысан бойынша өтініш Түпнұсқа

3.Жарғы Заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме

4. Құрылтай шарты (2 және одан көп қатысушы болған жағдайда) Заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме

5.Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама Электрондық құжаттың көшірмесі

6. Жарғылық капиталында 10-нан астам үлесі бар бірінші басшылар мен қатысушылардың жеке басын куәландыратын құжат. Көшірмесі

7.Соңғы 3 жылдағы қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, пайда мен шығындар туралы есеп) Заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме

8.Өтініш берушіде салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама (анықтама күні өтініш берген күннен 1 айдан ерте емес) Түпнұсқа

9. Кредиттік бюродан есеп (кредиттік тарих) Түпнұсқа

10.4-қосымшада көрсетілген құрылымға сәйкес қағаз және электрондық тасығыштарда Бизнес-жоспар (бизнес-жоспардың қаржылық моделі форматта .xls/.xlsx) Түпнұсқа

11.Инвестициялық жобаны қағаз және электрондық тасығыштарда (форматта) таныстыру (қысқаша 5-7 слайдтан аспайды).ppt/.pptx) Түпнұсқа

12.Жер қойнауын пайдалану саласындағы жобалар үшін – 3А (ТПИ үшін) және 3Б (КПИ үшін) қосымшаларында көзделген нысандарға сәйкес коммерциялық ұсыныс Түпнұсқа

ЖК / ШҚ / ФҚ ұсынатын құжаттар тізбесі

1.Өтініштің мәні қысқаша жазылған хат Түпнұсқа

2.Нысан бойынша өтініш Түпнұсқа

3.Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама электрондық құжаттың көшірмесі

4.Басшының жеке басын куәландыратын құжат Көшірмесі

5.Өтініш берушіде салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама (анықтама күні өтініш берген күннен 1 айдан ерте емес) Түпнұсқа

6.Кредиттік бюродан есеп (кредиттік тарих) Түпнұсқа

7.Бизнес-жоспар 5-қосымшада көрсетілген құрылымға сәйкес қағаз және электрондық тасығыштарда (бизнес-жоспардың қаржылық моделі форматта .xls/.xlsx) Түпнұсқа

8.Инвестициялық жобаны қағаз және электрондық тасығыштарда (форматта) таныстыру (қысқаша 5-7 слайдтан аспайды).ppt/.pptx) Түпнұсқа

9.Жер қойнауын пайдалану саласындағы жобалар үшін – 3А (ТПИ үшін) және 3Б (КПИ үшін) қосымшаларында көзделген нысандарға сәйкес коммерциялық ұсыныс Түпнұсқа

Өтініш берушілердің назарына:

Сұратылған құжаттар электрондық және қағаз түрінде ұсынылуы тиіс.

“Алматы облысының Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер базасында тамшылатып және жаңбырлатып суару жүйелерін құру” жобасын іске асыруға мүдделі болған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне::

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің болуы;
ирригациялық жүйелердің болуы (арық, канал және / немесе ұңғыма, дебит күніне 120 – 200 куб. м./га құрауы тиіс);
электр желілеріне қосылу мүмкіндігінің болуы(қосалқы станция немесе дизель сорғысын орнату);
жер учаскесінің бірқалыпты еңісі мен жер бедері;
сатып алынатын жабдық құнының 30% мөлшерінде кепілмен қамтамасыз етуді ұсыну мүмкіндігі.

Өтінімдер мен құжаттар топтамасын қабылдау осы хабарландыру орналастырылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде (2021 жылғы 28 шілдеден 2021 жылғы 16 тамызға дейін) жүзеге асырылады.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон арқылы алуға болады:

8 (7282) 32 97 20 (Ішкі. 233).

 

1 қосымша

қарау, іріктеу қағидаларына

инвестициялық жобаларды бекіту және

Жетісу ӘКК “РИР” АҚ

Өтініш

инвестициялық жобаны іске асыруға

 

Кімге: “Жетісу “ӘКК”РИР” АҚ Басқарма Төрағасы__________________

Кімнен: өтініш берушінің толық атауы көрсетіледі

Өтініштің мақсаты: ________________________________________________
Жобаның бастамашысы туралы мәліметтер:

1 ЖСН / БСН

2 Заңды және пошталық мекен-жайы

3 Қызмет түрі

4 Компанияның қатысушылары (акционерлері)

5 Еншілес компаниялар, филиалдар және өкілдіктер (бар болса)

6 Компанияның жарғылық капиталы, мың тг.

7 Компанияның соңғы 3 (үш) жылдағы жылдық айналымы, мың тг.

8 Кәсіпорындағы негізгі қызмет түрінің үлесі, %

9 Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді негізгі сатып алушылар, %

Мемлекет – ___%;

Жеке бизнес -___%.

10 Сату географиясы, %

Жергілікті аймақ – __%;

ҚР басқа өңірлері – __%;

Шет елдер – _ _ % (қандай елдер екенін көрсету)

11 Штат саны, адам

топ-менеджмент: _ _ _ адам;

персонал: _ _ _ _ _ адам.

12 Бірінші басшы (аты-жөні, телефоны, эл.пошта)

13 Бас бухгалтер (аты-жөні, телефоны, эл.пошта)

14 Банктік деректемелер (ЕДБ-де бар барлық р/с көрсету)

15 Бәсекелестермен салыстырғанда компанияның мықты жақтарын көрсетіңіз мысалы-компания осы аймақта жетекші болып табылады немесе ең жаңа технология, патенттер және т. б. бар.

16 Компанияның жағымсыз жақтарын көрсетіңіз басқа компаниялар алдындағы міндеттемелер, рекламациялар, төрелік, сот істері орындалмаған

17 Сауалнамада көрсетілмеген, бірақ маңызды болып табылатын компания туралы қосымша ақпарат

Жоба туралы мәліметтер:

Жобаның атауы

Жобаны іске асыру орны

Инвестициялық жобаны іске асыру кезеңі, жылы және айы

Жобаның жалпы құны, мың теңге

Қаржыландыру құрылымы (меншікті қаражат, қарыз қаражаты, бюджет қаражаты), %

Инвестициялық жобаның мақсаттары

Құрылатын жұмыс орындарының саны:

– құрылыс кезінде;

– пайдалану кезінде

Бірінші басшының қолы: ___________/ _______________________

(қолды таратып жазу) М. о.

* Өтініш беруші ұсынылған ақпараттың дұрыстығына жауап береді. Ұсынылған деректерді қасақана бұрмалау инвестициялық жобаны қарауды тоқтатуға және оны қабылдамауға негіз болуы мүмкін.

Жетісу ӘКК “РИР” ақ өтінішті алған күні: __________________